ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА НА ПРЕСНИ МЛЕКА ВЕРЕЯ В ТВ ФАНТАСТИКО „ВЕРЕЯ ЧАША ЗА МЛЯКО“

ПРАВИЛА

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА НА ПРЕСНИ МЛЕКА ВЕРЕЯ В ТВ ФАНТАСТИКО „ВЕРЕЯ ЧАША ЗА МЛЯКО“

1.  Организатор

Организатор на промоцията на пресни млека Верея в ТВ Фантастико (по-долу „Промоцията”) e „Обединена млечна компания” АД, ЕИК 121673766, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Дунав” № 3 (по-долу „Обединена млечна компания АД” или Организатор).

 

2.  Участници

В Промоцията може да участва всяко физическо лице, навършило 18 години, с изключение на лица, работещи за „Обединена млечна компания” АД, както и техни преки родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи и т.н.

 

3.  Територия

Промоцията се провежда на територията на Република България.

 

4.  Механизъм на участие в Промоцията

4.1. Всеки клиент на ТВ Фантастико, изпълнил условията от точка 4.2. на промоцията от 0:00:01 часа на 01.05.2016г. до 23:59:59 часа на 31.05.2016г. или до изчерпване на предвидените награди, получава правото да участва в Промоцията.

4.2. За да участват в Промоцията, потребителите трябва да закупуват от ТВ Фантастико пресни млека Верея в кутия от 1л или от 2л. Срещу всеки закупен литър прясно мляко Верея, независимо от разфасовката на кутията, получават по един промоционален стикер на касата на магазина от ТВ Фантастико. Потребителите трябва да съберат 6 промоционални стикера от касите на търговските обекти на ТВ Фантастико, да ги залепят на специалната промо карта и да я представят на касата на магазин от ТВ Фантастико, за да получат стъклена чаша за мляко Верея.

4.3. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници при констатирани нарушения.

4.4. Наградите ще бъдат раздадени на момента след предаване на картата със залепени  6 стикера.

4.5. Участието в Промоцията е доброволно и обвързано с покупка.

4.6. Участниците могат да участват неограничен брой пъти в рамките на Промоцията.

 

5. Период на валидност на Промоцията

5.1 Активният период за участие, в който потребителите могат да се включат в Промоцията, започва в 0:00:01 часа на 01.05.2016г. и продължава до 23:59:59 часа на 31.05.2016г. или до изчерпване на предвидените награди.

 

6. Награди

6.1 Всеки закупил общо 6 литра пресни млека Верея в рамките на Промоцията и предоставил промо карта с 6 стикера на касата в магазин от ТВ Фантастико, получава награда – един брой стъклена чаша с лого на Верея.

6.2 Наградите се осигуряват от „Обединена млечна компания” АД.

6.3. Наградите се предоставят в момента на представянето на промо картата със залепени 6 стикера.

6.4. Не се допуска размяна на Промоционалната награда за паричната й равностойност или други изгоди.

 

7. Прекратяване на Промоцията

7.1 Организаторът има неотменимото право да прекрати  Промоцията по всяко време в случай на материални злоупотреби, нарушение на настоящите Общи условия или законодателството на Република България, както и при настъпване на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът не носи каквато и да била отговорност за вреди, претърпени от участниците или трети лица, поради прекратяване на Промоцията.

7.2 Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по свое усмотрение.

 

8. Отговорност

8.1. Организаторът не носи отговорност пред участниците, включително за предоставяне на награди, както и в случай на предоставяне от страна на участник на непълна карта със стикери.

8.2. Организаторът не носи отговорност в случай на карта с нарушена цялост и повредени стикери.

8.3. Организаторът не носи отговорност, в случай че наградените са възпрепятствани да вземат своите награди.

8.4. При възникването на евентуални спорове те ще бъдат решавани  в духа на добрия тон и в рамките на Българското законодателство.

 

9. Спорове

9.1. Всеки спор между Организатора и участниците в Промоция се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

10. Допълнителни разпоредби

10.1. Участниците приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

10.2. Настоящите Общи условия се публикуват на www.vereia.bg  и са достъпни през целия период на валидност на Промоцията.

10.3. Организаторът има право по всяко време да измени и допълни настоящите Общи условия. Всички изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на www.vereia.bg .