С грижа за децата на Пловдив

Програмата „Верея – с грижа за децата на Пловдив” се реализира в партньорство с Община Пловдив:

В края на 2011 г. дарихме 10 000 литра мляко „Верея” на детските градини в града с посланието на подрастващите да бъде осигуряван нужния прием на качествени млечни продукти.

Следващата важна стъпка в грижата за детското здраве - профилактични прегледи на детските зъбки. Над 2500 деца на 3-годишна възраст бяха прегледани на място в детските градини от преподавателите от Катедра „Детска дентална медицина” към Стоматологичния факултет на Медицинския университет в гр. Пловдив. Така стресът от подобен преглед беше сведен до минимум, защото малчуганите остават в обичайната си среда и сред връстници.

Обобщените данни показват, че близо 30% от децата имат проблеми със зъбите. На всяко прегледано дете лекарите издават сертификат за извършен стоматологичен преглед, на който впоследствие може да продължи да се отбелязва статуса на зъбките му. Специалистите са единодушни, че млякото и млечните продукти са най-добрият източник на лесно усвоим калций, жизненоважен при изграждането на зъбките.