ОМК изгражда нов цех за производство на пасьоризирани млека „Верея“ за директна консумация

ОМК изгражда нов цех за производството на пастьоризирани млека "Верея" за директна консумация, като разширение на основната производствена сграда на ОМК ПЛОВДИВ. Цехът ще е с площ от 827 м² и ще е свързан към основната сграда с коридор. Производственият капацитет е 115 200 л/ден. Технологичните процеси са пастьоризация, хомогенизация, стерилизация и охлаждане. Разфасовката ще се извършва на пълначна машина. Опаковането на млякото ще се извършва в опаковки от полимерни материали, разрешени от Европейското и Националното законодателство за контакт с храни.