Пресни млека ВЕРЕЯ вече в екологично-отговорни опаковки

Пресните млека на ВЕРЕЯ минаха в опаковки с FSC (Forest Stewardship Council/ Съвет за стопанисване на горите) сертификат или от контролирани източници за производство на дървесина за опаковките. Опаковките ще могат да се разпознаят по знака, който се полага единствено на сертифицирани по програмата на FSC за опазване на околната среда материали. За тяхното производство не се ощетява горския фонд на планетата, тъй като Съветът за стопанисване на горите се грижи точно толкова дървета да бъдат залесени.

Първите оригинални български хранителни продукти, които се включват в програмата FSC, осъществявайки я съвместно с дългогодишния си партньор Тетра Пак, са пресни млека Верея.

FSC е една от най-големите еко-организации в световен мащаб с грижа за опазване на околната среда, чиито партньри са HP, Avon, Ikea, Greenpeace, Bayer, WWF, Tetra Pak (за повече информация www.fsc.org).