Инструкция за разделно събиране на отпадъци

Инструкция за разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци

СИН ЦВЯТ

Изхвърляй в предоставения съд само хартиени и картонени отпадъци, като например:

 • вестници и списания;
 • изпразнени кутии от сокове и мляко;
 • кашони и други хартиени и картонени опаковки;
 • картонени кутии от сладки, бонбони, яйца, обувки и др.;
 • хартиени торбички и чували.

 

 1. В съдовете за разделно събиране на хартия не се допуска изхвърлянето на:
 • битови отпадъци (например салфетки, санитарни материали, угарки);
 • силно замърсени или омаслени хартиени и картонени отпадъци (напр. мазна кутия от пица);
 • хартии с нанесени специални покрития (напр. метални и пластмасови фолиа);
 • всякакви други отпадъци, които не са хартиени.

 

 1. Кутиите и кашоните трябва да са предварително сгънати.

 

 1. Избягвай изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на големи опаковки от велпапе и картон. След като се сгънат до максимално редуциране на обема, събирай ги на подходящи за целта места и ги предавай на персонала, ангажиран с разделното събиране.

 

Помни!   Хартията се приема в заводите за рециклиране само когато е чиста!

Ако изхвърлиш при чистата хартия органични отпадъци, мазнини, строителни отпадъци, кални клони и листа, унищожаваш труда на всички преди теб и спираш процеса на рециклиране!

 

 • Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета;
 • 1 килограм рециклирана хартия спестява използването на 32 литра питейна вода;
 • Всеки тон рециклирана хартия спестява използването на 4 кВт/ч електроенергия;
 • Хартията може да се рециклира от 5 до 7 пъти, след което се разпада;
 • 90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират.

 

Инструкция за разделно събиране на пластмасови и метални отпадъци от опаковки

ЖЪЛТ ЦВЯТ

 1. Изхвърляй в предоставения съд само пластмасови отпадъци от опаковки, като например:
 • пластмасови бутилки от вода, безалкохолни, олио и бира;
 • кофички от кисело мляко и пластмасови бутилки от прясно мляко;
 • туби и шишета от козметика и санитарни продукти;
 • пластмасови чаши и тарелки /почистени от остатъците от храна/, палета и каси;
 • метални кенчета от напитки и почистени консервени кутии;
 • капачки от буркани и бутилки;
 • найлонови торбички, стреч фолио и опаковъчно фолио.

 

 1. В съдовете за разделно събиране на пластмаса не се допуска изхвърлянето на:
 • блистери от лекарства, туби от масла и други вредни вещества;
 • домакински електроуреди, авточасти и др.;
 • отпадъци, които не са пластмасови.

 

 1. Когато предоставеният съд е препълнен се обърни към персонала, ангажиран с разделното събиране.

 

 1. 4.    Преди да изхвърлиш пластмасовите опаковки:

1)    изпразни ги от съдържанието им и ги почисти /например избърши мазнината с хартиена салфетка или изплакни/;

2)    смачкай бутилките, чрез навиване, за да изкараш въздуха и  да намалиш обема им, след това ги запуши с капачката.

 

Помни!   Пластмасата се разгражда с години и замърсява най-много природата!

     Внимавай да не изхвърлиш угарка от цигара при пластмасовите отпадъци. Запалените пластмасови отпадъци се гасят много трудно и замърсяват с отровни емисии въздуха.

     Пластмасата е много лека, а с голям обем. Трябва максимално да я смачкаме, за да съберем повече в камиона. Така спестяваме гориво и намаляваме вредните емисии, изхвърляни във въздуха при транспортиране.

 

 • Един тон рециклирана пластмаса спестява електричеството на едно българско домакинство за две години;
 • Енергията, отделена при рециклирането на 1 алуминиева кутия, стига за 3 часа телевизионно време;
 • От 1250 кг алуминиеви вторични суровини се получава 1 тон алуминий - алуминият се рециклира изцяло и процесът може да бъде безкраен;
 • Рециклирането на един тон стомана спестява 1.5 тона желязна руда, 40% вода, 75% енергия и 85% по-малко въглеродни емисии във въздуха.    

 

Инструкция за разделно събиране на стъклени отпадъци от опаковки

ЗЕЛЕН ЦВЯТ

 1. Изхвърляй в предоставения съд само стъклени отпадъци от опаковки:
 • Буркани от всякакви храни;
 • Бутилки от всякакъв вид и цвят;
 • Стъклени бурканчета и шишета от козметични продукти.

 

 1. В съдовете за разделно събиране на стъкло не се допуска изхвърлянето на:
 • Счупени чаши и чинии;
 • Порцелан и изделия от огнеупорно стъкло;
 • Крушки и луминесцентни лампи;
 • Стъкло от прозорци и огледала;
 • Автомобилни стъкла.

 

 1. Когато предоставеният съд е препълнен се обърни към персонала, ангажиран с разделното събиране.

 

 1. 4.    Преди да изхвърлиш стъклените опаковки:

1)    Махни капачките и тапите;

2)    Изпразни ги от съдържанието им /и без това са тежки/;

3)    По възможност ги изплакни /не е задължително, но помага да не полепва кал и прах/.

 

Помни!   Стъклото за бутилки и буркани и плоското стъкло /за прозорци/ се преработват по различен начин, затова не трябва да се смесва.

Камъните и порцеланът пречат най-много при преработката на стъкло, тъй като не се топят в пещите.

На практика стъклото се рециклира безкрайно много пъти /казват, че до 2000, но дали някой ще има време да ги преброи/.

 • Рециклирането на една стъклена бутилка спестява енергията, с която вашият компютър може да работи 25 минути, а вашата перална машина – 10 минути;
 • 1 тон рециклирано стъкло спестява 600 кг. кварцов пясък;
 • 1 тон рециклирано стъкло спестява 180 кг. сода каустик;
 • 1 тон рециклирано стъкло спестява 315 кг. CO2;
 • Стъклото се рециклира 100%.

Най-лесно е да започнеш като изхвърляш стъклените бутилки в зелените контейнери и пластмасовите в жълтите. Това е първата малка стъпка, за да дадеш своя принос за опазване на природата. Постепенно ще се увлечеш и ще ти стане навик.

Опитай, ще видиш че изобщо не е трудно!

 

Екопак България АД